Java String karşılaştırması


Java Dizisi Karşılaştırması

Java'da dizeleri karşılaştırmak birkaç basit adımda yapılabilir. Dize karşılaştırmaları genellikle iki dizenin eşit olup olmadığını veya bir dizenin başka bir dize içerip içermediğini kontrol etmek için kullanılır.

Karşılaştırma Yöntemleri

  • String.eşittir(): En yaygın karşılaştırma yöntemi, String.eşittir(). Bu yöntem, eşitlik için iki dizgiyi karşılaştıracak ve geri dönecektir. doğru dizeler eşitse ve YANLIŞ eğer değillerse.
  • String.compareTo(): Diğer bir karşılaştırma yöntemi ise String.compareTo(). Bu yöntem, iki dizenin sözlük sıralamasını gösteren bir tamsayı döndürür. Dizeler eşitse, 0 döndürür. İlk dize sözlüksel olarak ikinci dizeden büyükse, pozitif bir sayı döndürür. İlk dize sözlüksel olarak ikinci diziden daha küçükse, negatif bir sayı döndürür.
  • String.contains(): Bu metot, bir stringin başka bir string içerip içermediğini kontrol eder. geri dönecek doğru ikinci dizi birinci dizinin bir parçasıysa ve YANLIŞ ya değilse.

Misal

Bir örneğe bakalım. Diyelim ki iki dizimiz var, str1 = “Merhaba” ve str2 = “Dünya”.

  • String.equals() geri dönecek YANLIŞ çünkü diziler eşit değil.
  • String.compareTo() negatif bir sayı döndürür, çünkü “Merhaba” sözlüksel olarak “Dünya”dan daha küçüktür.
  • String.contains() geri dönecek YANLIŞ çünkü “Merhaba”, “Dünya” kelimesini içermez.

Çözüm

Java'da dizeleri karşılaştırmak nispeten kolay bir iştir. Üç yöntem vardır, String.eşittir(), String.compareTo() ve String.contains(), karşılaştırmalar için kullanılabilir. Her biri farklı davrandığından, hangi yöntemin kullanılacağını hatırlamak önemlidir. Java Programlama Dilinin iletişim, veritabanı ve interneti kullanmak için kullanılan en kullanışlı programlama dillerinden biri olarak kabul edilir. Java büyük çaplı uygulamaların oluşturulması için en çok kullanılan dillerden biri haline gelmiştir. Birçok programlama dili kodlama standartları vardır ve sizin isteklerinizi yerine getirmeyi amaçlayan en iyi yolu sağlamak için bunlar doğru kullanılmalıdır. Java için, özellikle de içeriğini karşılaştırmak için oluşturulmuş dizelerden oluşan ifade (yani String karşılaştırması) oldukça önemlidir.

Bu String karşılaştırmasının amacı, dizeleri aynı olup olmadığını tespit etmek veya karşılaştırarak daha önce tanımlanmış şekilde başka bir dizeden daha önce tanımlanmamış şekilde bir dizele karşılaştırmaktır. Java, bu tür karşılaştırmaları yapmak için bir dizi işlev sunmaktadır. Bunlar, ismail () ve equals () ‘dir. equals () özelliği, dizelerin eşit olup olmadığını karşılaştırmak için kullanılırken, ismail () işlevi, verilen dizenin daha önceden tanımlanan dizeyle karşılaştırılması için kullanılmaktadır.

Bu string karşılaştırmasının ana faydası, dizeler arasındaki farkları hızlı bir şekilde ortaya koymaktır. Java string karşılaştırması kullanılırken, etkinliğin gözetim altında tutulması ve aşırı kullanımdan kaçınarak düzgün çalışma sağlaması gereklidir. Aksi takdirde, Java’da başı dönüyor ve ciddi hata mesajları alırsınız.

Çoğu Java kodunun çalışmasının etkili bir şekilde sağlanması ve dizeler arasındaki farkların hızlı bir şekilde ortaya konması için, java string karşılaştırması oldukça önemlidir. Bu, bağlamda karşılaştırma için Java kodunu çok daha kolay ve verimli hale getirir. Java’ta string karşılaştırması kullanarak etkinliklerinizi yönetebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>