PHP ile HTTP URL'lerinden alan adı almak

PHP ile HTTP URL’lerinden Alan Adlarını Alma

Bu Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP) kullanıcıların internet üzerinden bilgiye erişmelerinin bir yoludur. Web adreslerinde genellikle “http://” veya “https://” olarak ifade edilir. PHP kullanırken, alan adı gibi HTTP URL’lerinden bilgi çıkarmak mümkündür. Bu makale size bunun nasıl yapılacağına dair bir örnek sunacaktır.

PHP ile Alan Adı Nasıl Çıkarılır?

PHP ile bir HTTP URL’sinden alan adını çıkarmanın en kolay yolu, parse_url() işlev. Bu işlev, bir HTTP URL’sini dizideki belirli anahtarlara atanan URL’nin farklı bölümleriyle bir diziye dönüştürür. Etki alanı adı daha sonra diziden şu şekilde çıkarılabilir:

$url = 'http://www.example.com/my-page.php';
$url_array = parse_url($url);    
$domain_name = $url_array[‘host’]; 
echo $domain_name;         // çıktı ‘www.example.com’

$url = 'http://'$_SERVER['SERVER_NAME'];
echo $url; 

Alan Adının Örnek Kullanımı

Bir alan adı, bir PHP programında çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bir alan adının nasıl kullanılacağına dair birkaç örnek:

  • Bir etki alanı adını bir veritabanında saklamak
  • Aynı etki alanındaki diğer sayfalara atıfta bulunan dinamik URL’ler oluşturma
  • Kullanıcının oturumunu hesabıyla eşleştirmek için bir alan adı kullanma
  • Kullanıcıyı aynı etki alanındaki başka bir sayfaya yönlendirme

Çözüm

Bir etki alanı adını PHP ile bir HTTP URL’sinden ayıklamak, parse_url() işlevi kullanılarak kolayca yapılabilir. Alan adı çıkarıldıktan sonra, bir program içinde çeşitli amaçlar için kullanılabilir. PHP, birçok web geliştiricisi tarafından çok sevilen ve işletim sistemi özelliğiyle kullanılan çok yönlü bir programlama dilidir. Web geliştiricileri tarafından özellikle kullanılan bir özelliği, HTTP URL’lerden alan adlarını almaktır.

HTTP URL’lerinden alan adı almak, gerçekten kolay ve basit bir işlemdir. İlk olarak, bir web sitesi için bir Web tasarımcına ihtiyacınız olacak. Web tasarımcısınız, web sitesinin tüm güvenlik ve veri yönetim ayarlarının seviyesini belirlemenize yardımcı olacak.

Sonra, bir PHP kod dosyası olusturmanız gerekir. Kod dosyasında, güvenlik ve veri yönetimi için gerekli tüm ayarlar ve kodları temin edin. Kodu indirme işlemi bittikten sonra, web sitesinin çalışması için gerekli olan URL’ler ya da alan adları oluşturulmalıdır.

Bu işlemi yapmak için, ayrı bir PHP kod dosyası olusturmanız gerekir. Bu dosyada, HTTP URL üzerinden alan adlarını almak için gereken güvenlik ve URL çözme kodlarını içermelidir. Kodlar, alan adını tarayıcıyla uyumlu hale getirecek ve web sitesine baðlanmasını saðlayacaktır.

Kullanıcının, web sitesine erişebilmesi için gerekli olan alan adını alması kolaylaştırılarak, bu işlemin ne kadar kolay ve pratik olduğu görülecektir. Web tasarımcıları, PHP ile kolayca HTTP URL’lerinden alan adlarını almak için tüm güvenlik ve veri yönetim işlemleri yapabilir. PHP, bu arada web tasarımcılarına güvenli ve verimli bir web sitesi oluşturmak için faydalı olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>