Python Değişkenin Dolu Olup Olmadığını Kontrol Etmek

Bir Python Değişkeninin Doldurulup Doldurulmadığını Kontrol Etme

Python’da kodlama yaparken, genellikle belirli bir değişkene bir değer atanıp atanmadığını belirlemek gerekir. Bunu yapmak, karmaşık bir kodlama sürecine dahil olabilir, ancak bir Python değişkeninin doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için kullanılabilecek birkaç yaygın teknik vardır.

“Yok” Karşılaştırıcıyı Kullanma

bu hiçbiri sıfır karşılaştırma, Python’da bir değişkenin doldurulup doldurulmadığını belirlemek için kullanılan temel bir yöntemdir. Bu karşılaştırma, bir değişkene varsayılan “Yok” değerinden başka bir değer atanıp atanmadığını belirlemek için test edilirken uygulanır. Karşılaştırma true döndürürse, değişkenin boş olduğunu ve başka değer atanmadığını gösterir. Karşılaştırma false döndürürse, bir değer atandığını ve değişkenin boş sayılmadığını gösterir.

“is” Operatörünü Kullanma

bu dır-dir operatörü, bir değişkene değer atanıp atanmadığını doğrulamak için kullanılan daha karmaşık bir yöntemdir. Bu, iki değişkenin değerlerini karşılaştırır ve değerin Yok olup olmadığına bakılmaksızın her ikisi de aynı değere sahipse doğru değerini döndürür. Karşılaştırma false döndürürse, değişkenlerin farklı değerlere sahip olduğunu gösterir, bu da değişkenin boş olmadığı ve bir değer atandığı anlamına gelir.

“in” Operatörünü Kullanma

bu içinde operatörü, bir değişkene değer atanıp atanmadığını doğrulamak için son seçenektir. Bu yöntem, bir listede belirli bir değerin olup olmadığını test eder. Karşılaştırma true döndürürse, listede bir değer olduğunu gösterir, yani değişken boş değildir. Karşılaştırma false döndürürse, listede hiçbir değer olmadığını, yani değişkenin boş olduğunu gösterir.

Özet

  • Hiçbiri Karşılaştırıcı: Bir değişkeni “Yok” varsayılan değeriyle karşılaştırır ve aynıysa doğru değerini döndürür
  • Dır-dir Operatör: İki değişkeni karşılaştırır ve aynı değere sahiplerse doğru döndürür
  • İçinde Operatör: Bir değişkeni bir listeyle karşılaştırır ve içinde değer varsa doğru değerini döndürür.

Bir geliştirici, bu yöntemleri kullanarak, belirli bir Python değişkeninin doldurulup doldurulmadığını kolayca belirleme yeteneğine sahip olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>