Python'da Class Oluşturma


Python'da Class Oluşturma

Python programlamada Nesne Yönelimli Programlama(OOP) tekniği kullanılarak programa sınıflar eklemenin ve sınıf bular aracılığıyla kodumuzu birbirine bağlamanın yolu vardır. Python'a eklediğimiz tüm sınıflara Class adı verilir ve her sınıfı bir küme oluşturur.

Sınıf Yapılandırma Yöntemleri

1.sınıf Anahtar Sözcüğü

class anahtar kelime class oluşturmada en büyük araçlar. Class etiketi ve içindeki özellikleri içeren herhangi bir kod parçasını içine alır.

2.__init__() İşlevi

Python da bu konudaki araçları kendisi inşa etmek için __init__() işlev şeklindeki özel bir işlev kullanılır. Fonksiyon yapıcı çağırmamı olarak bilinen ve sınıf oluşturma işlemini gerçekleştirmek için gereklidir.

3.self Parametreleri

Self parametreleri herhangi bir class'ta bulunan herhangi bir özelliği veya yöntemi kullanmak için kullanılır. Kısacası öz parametresi, tanımlandığı andan itibaren class içindeki herhangi bir özellik veya yöntemi kullanmak için gereklidir.

Class ile Kod Yazma

Class ile kodu yazma ve bu class'ı kullanmak için aşağıdaki kullanımda yer alan basit kodu inceleyebilirsiniz.

 • sınıf oluşturma:
   class Kelime:

 • __init__ işlevi kullanılarak class'ın içeriğini düzenlemek:
   def __init__(self, kelime):
  self.kelime = kelime

 • Sınıf metodları ve özellikleri oluşturur :

  def getKelime(self):
  return self.kelime

  def setKelime(self, kelime):
  self.kelime = kelime

 • Sınıf oluşturması oluşturma:
  kelime1 = Kelime("Merhaba")

 • Class nesnesindeki özellik ve metodlar kullanılır:

  print(kelime1.getKelime())
  # çıktısı: Merhaba

  kelime1.setKelime("Goodbay")
  print(kelime1.getKelime())
  # çıktısı: Goodbay

Sonuç

Python'da sınıf oluşturma konusunda genellikle __init__() kullanımı, öz parametreleri ve sınıf oluşturma işlemleri kullanılarak yapılır. Son olarak da class içerdiği özellikler ve metodlar uygulanır. Bu profesyonel kullanıcı programcılar arasında yaygınlıkla kullanılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>