Python'da Dizi Oluşturma

Dizi Oluşturmada Python

Python programlama dilinde, yeni başlayan diziyi nasıl kurarlar? Python programlama rehberi, dizin kütüphanesi birçok yollamak mümkündür. Burada, dizi oluşturmada Python’un kullanımına ilişkin en popüler ve kullanışlı kullanımdan bazılarını ele geçirmez.

Yöntem 1: Listeleyici

En basit ve belki de en yaygın olarak kullanılan yöntem, herhangi bir dinleme düzenlemesidir. Bu yöntem, birden fazla değişkenin dizi olarak düzenlenmesi için kolayca kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod, üç sayıdan oluşan bir dizi oluşturmak için kullanılabilir:

benim_listem = [1, 2, 3]

Yöntem 2: aralık ()

Python’da yapılan ‘range ()’ işlevi, tek bir sayıya dayalı dizilerin düzenlenmesi için kullanılabilir. Aşağıdaki örnek, 0’dan 100’e kadar olan bir dizi oluşturmak için çağrılan bir range () işlevini göstermektedir:

listem = aralık(100)

Yöntem 3: Karakter dizileri

Bu yöntem, betimleyici bir veri türü olan dizeleri oluşturmak için de kullanılabilir. Aşağıdaki örnek, “Merhaba Dünya” dizisinden oluşan bir dizi oluşturmak için yayınlan bir diziler () işletme göstermektedir:

my_list = list(“Merhaba Dünya”)

Yöntem 4: liste ()

‘list ()’ işlevi, sayı veya string gibi herhangi bir veri türünden bir dizi boşaltmak için kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod, bir sayı dizisini oluşturmak için kullanılır:

benim_listem = liste(aralık(1, 10))

Bu yöntem, ayrıca diziler veya karakter dizilerini oluşturmak için kullanılabilir.

Sonuç

Python kullanarak birden fazla türden verin dizi oluşturmak çok basit ve yaygın. Şimdiye kadar ele alınması, genellikle bir dizi oluşturmak için kullanılan en popüler olmasındandir. Bu programlama, programlama ve hesaplama uygulamalarında çokça verilerden, öğrenme, Python programlama dilinde kullanım kolaylığı sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>