karşılaştırması

Java String karşılaştırması

Java Dizisi Karşılaştırması Java'da dizeleri karşılaştırmak birkaç basit adımda yapılabilir. Dize karşılaştırmaları genellikle iki dizenin eşit olup olmadığını veya bir dizenin başka bir dize içerip içermediğini kontrol etmek için kullanılır. Karşılaştırma Yöntemleri String.eşittir(): En yaygın karşılaştırma yöntemi, String.eşittir(). Bu yöntem, eşitlik için iki dizgiyi karşılaştıracak ve geri... »