Web2 ve Web3: Fark Nedir?

Web2 ve Web3: Fark Nedir?

Doğru akıllı ağların yükselişi gibi, kullanıcı odaklı ağlar olan Web2 ve Web3, çeşitli araçlar, teknolojiler ve platformlar üzerinde büyük farklılıklar göstermektedir. Aşağıdaki başlıklar, bu iki ağ arasındaki farkınızı anlamanıza yardımcı olacaktır:

Web2:

Web2, müşterinin webi adı verilen web servisleri için tasarlandı. kendi biten veri iletişiminin yanı sıra, web servisleri şirketlerdeki yazılımlar ile sıkı bir şekilde ilişkili olduğu için bu platform, ziyaretçiler tarafından kolayca kullanılabilir.

    • Kullanımlıa Odaklı: Web2 web iletişimleri kullanıcı odaklıdır ve teorik olarak, kullanıcılar kendi web sitelerinen maksimum faydayı elde edebilir.
    • Hız ve Güvenlik: Güvenlik konusunda Web2 aslında diğer ağlardan daha iyidir. Ancak, diğer platformlardan daha yavaştır.

WEB 3:

Web3, kullanıcıların ağ üzerindeki veri paylaşımının ekseninde dönen kayma yapılarına, esnek verilerin değişkenlerine ve entegre edilmiş akıllı sözleşmelerine odaklanan, esnek ve kullanımlıdır.

    • Kişisel Veri: Kullanıcılar, Web3 üzerindeki verilerinin kontrolünü kendilerinde tutacak. Web3 platformu, tüm verilere sadece yetkisi olan kişilere erişimi kısıtlar ve herhangi bir şekilde kötüye kullanmak önler.
    • Gerçek Zamanlı Veri Paylaşımı: Web3 ağı, çoklu donanım ve platform arasında veri paylaşımını gerçek zamanlı olarak kolaylaştırdı. Kullanıcılar arasında aracısız bilgi alışverişini kolaylaştırır. Web3 yüksek güvenlik sistemleri ile sunulur ve korunur.

Sonuç olarak, Web2 ve Web3 arasındaki farklar iletişim, veri paylaşımı, güvenlik ve kullanılılık konularında belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, bunlara göre seçim yapılması önerilir. Web2 ve Web3 arasındaki farkın tam olarak ne olduğuna dair sıklıkla sorulan soruya cevap vermektedir. Günümüzde internet kullanıcılarının arasındaki hararetli tartışmalar, gelişen dünyanın en önemli teknolojik alanları olan Web2 ve Web3 arasındaki farkın tam olarak ne olduğunu ortaya koymaktadır.

Web2, web uygulamalarının tek bir web sunucusuna bağlı olarak çalıştığı, esnek bir kullanıcı arayüzüne sahip ve statik dokümanların depolanmasının internette yayılabilecek yeni formların gelişmesi için gereken platformu verdiği ve insanların yararlandığı bir internette çalışıldığı teknolojisidir.

Web3, daha fazla harici veriyi kullanarak blockchain, dijital sözleşme ve dijital dükkanların yanı sıra daha yüksek kapasiteli çözümlerin geliştirilmesi için tamamen özelleştirilmiş uygulamaları da içeren bir web platformu olup, Web2’ye göre daha hassas ve kesintisiz erişim sağlamaktadır. Web3 aynı anda birden fazla kullanıcının aynı sunucuyu kullanmasını ve veriyi kaynaklandırmak için kullanılan ağ cihazları kullanılarak klasik Web2’nin üstüne çıkarılmıştır. Web3, arka planında bir sürü API’yi kullanarak, verileri daha etkin bir şekilde ve daha kolay erişilir hale getirerek aslında çoklu kullanıcıların aynı anda aynı kaynağa erişebilmesini mümkün kılan daha güvenli bir internet ortamı sunmaktadır.

Neticede, Web2 ve Web3 arasındaki temel fark, Web2’nin statik verilere erişimi kısıtlarken (esasında bir hash kullanılarak veriye erişilebilir) Web3 ise farklı veri kaynaklarının ve daha karmaşık formların üretilmesini sağlayan ve daha kolay ve kesintisiz veri erişimini mümkün kılan daha gelişmiş bir platform olarak tanımlanır. Bu arada, Blockchain ve dijital sözleşme teknolojisinin, Web3 daha erişilebilir ve yüksek kapasiteli çözümlerinin geliştirilmesine yardımcı olduğu da unutulmamalıdır.

Sonuç olarak, Web2 ve Web3 arasındaki anahtar fark, Web2’nin statik verilere erişimi sağlayan ve karmaşık formları üreten, veri erişiminin daha kolay ve kesintisiz hale getirildiği, blockchain ve dijital sözleşme teknolojisinin de yardımıyla veri kaynakları üretilebilen daha güvenli ve hassas bir platformda çalışmanın mümkün olmasıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>